Friday, June 25, 2010

Beberapa panduan di dalam Al-quran dan Al-hadith dalam mencari pasangan hidup

Credit to : Hikmatun

Salaamun alaikum w.b.t……. Kita tidak boleh berputus asa untuk mencari isteri solehah atau suami soleh. Biar pun sudah banyak kali kita gagal dalam menyintai seseorang dan berniat untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup kita dunia dan akhirat. Biar pun kita pernah bercerai setelah berkahwin dan mengalami kegagalan-kegagalan lain yang seumpamanya. Perkahwinan adalah suatu yang dituntut di dalam Islam kerana ianya adalah satu perkara yang mulia , banyak hikmahnya dan sudah bermula dari dalam syurga dulu lagi. Berikut adalah beberapa panduan dari AlQuran dan AlHadith untuk mencari pasangan hidup agar kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat insyaAllah.

“Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurniaNya…….”. Surah An-Nur : ayat 32-33.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah ?” Surah An Nahl : Ayat 72

“Maha Suci Tuhan Yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, samada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.” Surah Yaa Sin : Ayat 36

“Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, iaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya”. (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah hadis No. 2518, dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu).

.

Panduan dari AlQuran

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.” Surah Ar-Ruum : 21

“Dan Allah membuat isteri Fir’aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika isteri Fir’aun berkata: “Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam syurga. Dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim.” (Perumpamaan yang lain bagi orang-orang beriman adalah) Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimah-kalimah Rabbnya dan kitab-kitab-Nya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.” Surah At-Tahrim: 11-12

Al-Imam Ath-Thabari rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya: “Allah yang Maha Tinggi berfirman bahawasanya Dia membuat perbandingan bagi orang-orang yang membenarkan Allah dan mentauhidkanNya, dengan isteri Fir’aun yang beriman kepada Allah, mentauhidkanNya, dan membenarkan Rasulullah Musa ‘alaihissalam. Sementara wanita ini di bawah penguasaan suami yang kafir, satu dari sekian musuh Allah. Namun kekafiran suaminya itu tidak memudharatkannya, kerana ia tetap beriman kepada Allah. Sementara, termasuk ketetapan Allah kepada makhlukNya adalah seseorang tidaklah dibebani dosa orang lain (tapi masing-masing membawa dosanya sendiri, dan setiap jiwa mendapatkan apa yang ia usahakan.” (Jami’ul Bayan fi Ta`wilil Qur`an/ Tafsir Ath-Thabari, 12/162)

Seorang isteri yang shalihah, ia akan bersabar dengan kekurangan yang ada pada suaminya dan sabar dengan kesulitan hidup bersama suaminya. Tidaklah ia mudah berkeluh kesah di hadapan suaminya atau mengeluhkan suaminya kepada orang lain, apalagi mengumpat suami, menceritakan aib/ cacat dan kekurangan sang suami. Bagaimana pun kekurangan suaminya dan kesempitan hidup bersamanya, ia tetap bersyukur di sela-sela kekurangan dan kesempitan tersebut, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala memilih lelaki muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebagai pendamping hidupnya. Dan tidak memberinya suami seperti suami Asiyah bintu Muzahim yang sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan berbuat aniaya terhadap isteri kerana ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya ada malaikat yang kasar lagi bengis yang tidak mengingkari terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Surah At-Tahrim : 6

“Wanita yang shalihah ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. Surah An-Nisaa : ayat 34.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Surah Al Baqarah : Ayat 221

“Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengahwininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Surah An Nisaa’ : Ayat 23

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. Surah Al Furqaan : Ayat 74

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Surah Al Israa’ : Ayat 32

.

Panduan dari AlHadith

Rasulullah S.a.w bersabda yang mafhumnya, “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. (Hadith Riwayat Thabrani dan Hakim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak (subur), kerana aku bangga dengan sebab banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad No: 13594 , dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

“Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya, sebab kalau tidak demikian, nescaya kamu akan celaka”. (Hadith Shahih Riwayat Bukhari 6:123, Muslim 4:175).

“Daripada Abu Hurairah RA berkata,sabda Rasullullah SAW kepada seorang lelaki yang hendak berkahwin dengan seorang perempuan: “Adakah kamu telah melihatnya?jawabnya tidak(kata lelaki itu kepada Rasullullah).Pergilah melihatnya supaya perkahwinan kamu terjamin berkekalan.” (Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasai)

Rasulullah s.a.w bersabda dalam satu hadis, ‘Jika kamu meminang wanita, maka jika boleh melihat pada wanita tersebut untuk dinikahi, maka laksanakanlah.” (Riwayat Jabir)

Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kahwin, kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

“Barangsiapa memberi kerana Allah, menolak kerana Allah, mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, dan menikah kerana Allah, maka sempurnalah imannya.” (HR. Abu Dawud)

Dari Zakwan ia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang gadis perawan yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia harus dimintai persetujuan ataukah tidak? Beliau menjawab: Ya, harus dimintai persetujuan! Lalu Aisyah berkata: Aku katakan kepada beliau, perempuan itu merasa malu. Rasulullah saw. bersabda: Itulah tanda setujunya bila ia diam. (Shahih Muslim No.2544)

“Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita (isteri) yang sholehah.” (HR. Muslim)

Wednesday, June 2, 2010

Mimpi seorang gadis

Untuk Renungan Bersama.....


Seorang gadis datang menemui Rasulullah dengan tangan kanannya disorokkan ke dalam poket bajunya. Dari raut wajahnya, anak gadis ini sedang menanggung kesakitan yang amat sangat. Lalu Rasulullah menegurnya.
"Wahai anakku, kenapa wajahmu menampakkan kamu sedang kesakitan dan apa yang kamu sorokkan di tanganmu?"

Lalu gadis malanginipun menceritakan hal yang berlaku padanya :- "Ya, Rasulullah, sesungguhnya aku adalah anak yatim piatu. Malam tadi aku telah bermimpi dan mimpiku itu telah membuatkan aku menanggung kesakitan ini." Balas gadis tadi.

"Jika tidak jadi keberatan, ceritakanlah mimpimu itu wahai anakku."

Rasulullah mula tertarik dengan penjelasan gadis tersebut."Aku bermimpi berjumpa ibuku di dalam neraka. Keadaannya amat menyedihkan. Ibuku meminta diberikan air kerana dia amat dahaga kerana kepanasan api neraka itu hingga peluh tidak sempat keluar kerana kekeringan sekelip mata."
Gadis itu berhenti seketika menahan sebak.

"Kemudian ku lihat di tangan kirinya ada seketul keju dan di tangan kanannya ada sehelai tuala kecil. Beliau mengibas-ngibaskan kedua-dua benda tersebut untuk menghalang api dari membakar tubuhnya. Lantas aku bertanya ibuku, kenapa dia menerima balasan sebegitu rupa sedangkan ketika hidupnya ibuku adalah seorang hamba yang patuh dengan ajaran islam dan isteri yang taat kepada suaminya?

Lalu ibuku memberitahu bahawa ketika hidupnya dia amat bakhil. Hanya dua benda itu sahaja iaitu seketul keju dan sehelai tuala kecil pernah disedekahkan kepada fakir. Yang lainnya hanya untuk bermuka-muka dan menunjukkan kelebihan hartanya sahaja.

Lalu aku terus mencari ayahku. Rupanya beliau berada di syurga dan sedang menjamu penghuni syurga dengan makanan yang lazat dan minuman dari telaga nabi.

Ayahku memang amat terkenal kerana sikapnya yang dermawan dan kuat beramal. Lalu aku bertanya kepada ayahku. "Wahai ayah, ibu sedang kehausan dan menanggung azab di neraka. Tidakkah ayah ingin membantu ibu sedangkan di dunia ku lihat ibu amat mentaatimu dan menurut perintah agama"

Lalu dijawab oleh ayahnya. "Sesungguhnya beliau dan semua penghuni syurga telah dilarang oleh Allah dari memberi walau setitik air kepada isterinya kerana itu adalah pembalasan untuk kebakhilan yang dilakukan ketika di dunia"

Oleh kerana kasihan melihat azab yang diterima oleh ibuku, aku lantas menceduk sedikit air mengguna tapak tangan kananku lalu dibawa ke neraka.

Belum sempat air tersebut mencecah bibir ibuku, api neraka telah menyambar tanganku sehingga melecur.

Seketika itu juga aku tersedar dan mendapati tapak tanganku melecur teruk.

Itulah sebabnya aku datang berjumpa engkau ya Rasulullah."
Panjang lebar gadis itu bercerita sambil airmatanya tidak henti-henti mengalir di pipi.

Rasulullah kemudian meletakkan tongkatnya ke tapak tangan gadis tersebut lalu menadah tangan, berdoa memohon petunjuk dari Allah. Jika sekiranya mimpi gadis tersebut adalah benar maka disembuhkanlah agar menjadi iktibar kepada beliau dan semua umat Islam.

Lalu berkat kebesaranNya tangan gadis tersebut sembuh.

Rasulullah lantas berkata, "Wahai anakku, pulanglah... .Banyakkan bersedekah dan berzikir dan pahalanya kau berikan kepada ibumu. Mudah-mudahan segala dosanya terampun. INSYAALLAH"

Mencari redha dan gembira Allah dengan seekor kucing

Bismillahirrahmnirrahim...

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Hari ini merupakan hari yang saya rasakan agak panjang dan meletihkan buat diri saya. Mungkin kerana kondisi badan yang tidak berapa sihat dan anggota2 badan yang lenguh di sana sini. Malah, ia mempengaruhi kesukaan saya untuk bekerja. Semoga dengan mendapat rehat yang mencukupi malam ini akan melegakan serba sedikit otot-otot sekaligus memulakan hari esok dengan lebih baik. Syafakillah.

Blog ini juga sudah lama tidak saya
update, lantaran kesibukan yang agak melampau kebelakangan ini. Tetapi, walaupun saya merasa sangat keletihan hari ini, tetapi saya sangat ingin berkongsi sesuatu yang sangat mencuit hati dan menggembirakan saya tatkala saya memakirkan kereta saya di parkir rumah. Sebaik sahaja saya membuka pagar rumah, kawanan kucing segera memanjat pagar rumah saya dan menanti saya di hadapan pintu rumah. Dan, apabila saya keluar dari perut kereta sahaja, kawanan itu terus mengiau2 menandakan mereka kelaparan, termasuklah seekor kucing yang kini menjadi penghuni tetap rumah saya, gedik. Kemungkinan besar kawanan ini termasuk gedik melakukan begitu setiap hari apabila saya pulang dari kerja, tapi hanya hari ini saya sangat menyedarinya kerana saya terlihat bagaimana kawanan kucing ini mengejar kereta saya dan memanjat pagar rumah untuk menanti saya di hadapan pintu rumah.

Subhanallah! Tiba2 gelagat mereka betul2 mencuit saya dan saya juga dari kepenatan terus menjadi gembira dan ketawa melihat mereka bersahut2an meminta disuapkan. Tatkala itu, saya mula menyedari betapa kawanan kucing ini telah pun recognize apa sahaja yang berkaitan saya, bau badan saya, gaya jalan saya, ngauman kereta saya, suara saya malah apabila saya mendekati pintu dari dalam rumah sedangkan pintu rumah terkunci pun, mereka sudah mula mengiau. Ini diakui oleh
housemates saya kerana agak jarang mereka akan 'menyerbu' housemates saya untuk meminta makanan kecuali jika saya juga berada di situ. Saya bertanya juga dengan diri sendiri, "bagaimana kucing2 ini sehingga boleh mengenali saya dan hanya mendekati saya sahaja (kecuali gedik yang sudah manja dengan kami bertiga)?" Dahulu saya agak ragu2 untuk memberi makanan kepada kesemua 5 ekor kucing itu. Tetapi apabila melihat wajah kasihan dan sedih mereka apabila saya memberi makan kepada gedik di luar rumah apatah lagi seekor dari mereka sedang bunting (gedik tidak saya benarkan berada di dalam rumah kecuali masa2 tertentu), saya akhirnya perlahan2 memberi makan kepada kucing2 itu. Mula2, hanya 2 ekor, kemudian menjadi 3 dan akhirnya kini menjadi 5 ekor. Bayangkan setiap pagi dan petang selepas pulang dari kerja, mereka akan terus menanti saya tatkala saya melangkah keluar dari kereta. Kini, setiap bulan, 3KG atau lebih makanan kucing akan saya beli untuk makanan mereka kerana saya rasa itulah yang paling senang untuk diberi. Semakin hari juga, saya lihat mereka semakin sihat. Alhamdulillah.


Inilah Gedik yang semakin gemuk dari hari ke hari :D

Benar sekiranya kita membela atau memberi makan kucing, ia akan menurunkan kadar darah tinggi dan stress compared to mereka yang suka menyeksa atau tidak menyukai kucing kerana kucing ini adalah haiwan yang sangat manja. Suatu kajian pernah dilakukan di Universiti Atlanta di Amerika Syarikat terhadap pesakit-pesakit darah tinggi, didapati keluarga yang memelihara kucing lebih rendah tekanan darahnya berbanding keluarga yang tidak membela haiwan itu. Diriwayatkan dari Abu Qatadah r.a. yang mendengar Rasulullah Saw bersabda tentang kucing, “Ia tidak najis. Ia binatang yang sering keliling di antara kalian.” Hadis ini diriwayatkan dari Malik, Ahmad, dan imam hadis yang lain. Oleh kerana itu, kucing adalah binatang, yang badan, keringat, bekas dari sisa makanannya suci.

Saya tidak menafikan yang saya sangat menyukai kucing. Malah tidak memilih untuk membela atau mempunyai apa saja jenis kucing, lantaran ada antara kita yang juga menyukai kucing, tetapi mempunyai '
taste' tertentu dalam memilih dan memelihara kucing. Saya juga tidak membela kucing yang berkurap, tetapi saya akan memastikan kucing2 begini tetap diberi makan. Saya merasa kagum dengan bapa saya sendiri, sehingga saya rasa tidak salah saya menggelarnya juga "Abu Hurairah" yang bermaksud Bapa Kucing kerana tidak ada kucing yang tidak suka padanya. Malahan, banyak kucing2 yang enggan menghampiri kami sekeluarga, yang bebas berkeliaran di luar tetapi akan datang menghampiri dan bermanja dengan ayah saya sekiranya dipanggil. Ayah saya sudah menjadi pekedai runcit selama berpuluh2 tahun lamanya. Walaupun pendapatan tidak seberapa, tetapi yang dikagumi, ayah saya pasti akan allocate ikan2 untuk dibahagi kepada kumpulan2 kucing yang berkeliaran dan kelaparan di kawasan ayah saya berniaga. Maka semakin hari, semakin banyaklah kucing yang datang sehingga boleh dikatakan satu hari boleh dikatakan hampir 20 ekor kucing akan diberi makan oleh ayah saya yang mana mereka adalah kucing yang tidak punya tuan dan berkeliaran. Semoga Allah membalas dan memberkati hidup ayah saya kerana keikhlasannya memberi makan kepada kucing2 itu.

Sejujurnya, kadang2 saya juga merungut kerana kini seperti komitmen untuk saya membeli makanan kucing setiap bulan untuk di beri makan. Tetapi setelah melihat sendiri gelagat kawanan kucing itu tadi, saya menjadi sangat tersentuh kerana kucing2 itu. Sungguh! Tiba2 hati menjadi sayang dan saya tidak teragak2 mengusap mereka (kebelakangan ini mereka menjadi jinak dengan saya berbanding dahulu yang akan menanti makanan dari jauh dan mendekati makanan setelah saya berlalu) walaupun salah seekor mempunyai sedikit kurap. Saya teringat hadis Bukhari-Ibn Umar radiallahuanhu, di mana meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Seorang wanita dimasukkan ke neraka, kerana mendera seekor kucing, ia tidak memberinya makan minum sehingga mati kelaparan." Lihatlah betapa Allah melaknat manusia yang tidak mempunyai kasih sayang dengan makhluk Allah yang lain.


Inilah BiBi, kucing kesayangan keluarga kami di KL. Seekor kucing yang sangat mulia kerana merelakan dirinya menyusukan anak2 kucing terbiar yang bukan anaknya sendiri sehingga sihat

Saya ingin memetik satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, tatkala seorang sahabat nabi bernama Abdul Rahman bin Sakhr menemui seekor anak kucing yang sedang mengiau kerana kehilangan ibunya. Beliau yang dalam perjalanannya menuju Masjid Nabawi, berasa kasihan kepada anak kucing itu, lalu mengambil dan meletaknya dalam baju besar beliau. Sesampainya di masjid, baginda bertanya Abdul Rahman, apa dalam bajunya? Ia menjawab anak kucing yang kehilangan ibu, aku mengambilnya kerana kasihan padanya. Lalu baginda menggelarkan Abdul Rahman dengan Abu Hurairah (bapa kucing). Gelaran bapa kucing tidak sedikitpun menjejaskan maruah dan reputasi Abdul Rahman, malah inilah gelaran yang paling disukai tatkala namanya disebut, kerana nabi sendiri yang memberi gelaran itu. Selain itu juga, gelaran Abu Hurairah mengingatkan beliau kepada suatu amal soleh yang pernah dilakukannya menerusi pembelaan seekor anak kucing.


Malah, di dalam satu lagi hadis, Rasulullah tidak mengangkat kucing sebagai binatang yang jijik di mana
diriwayatkan dari Dawud bin Shalih At-Tammar dan ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun, ketika ia sampai di rumah Aisyah, tenyata Aisyah sedang solat. Lalu, ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya, setelah Aisyah menyelesaikan solat, ia lupa. Datanglah seekor kucing, lalu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur tersebut, lalu ia membersihkan bahagian yang disentuh kucing, lalu Aisyah memakannya. Rasulullah Saw bersabda, “Ia tidak najis. Ia binatang yang berkeliling.” Aisyah pernah melihat Rasulullah Saw berwudhu dari sisa jilatan kucing, (HR AlBaihaqi, Abd Al-Razzaq, dan Al-Daruquthni).

Nah, betapa kucing itu bersih dan tidak memudaratkan manusia. Maka, saya ingin sekali mengajak rakan2 untuk menyayangi kucing2 terutama kucing terbiar. Sekiranya tidak mempu menjaganya, sekurang2nya berilah makan dan minum kepada mereka untuk mengurangkan rasa kepayahan dan kelaparan kucing itu. Semoga Allah sahaja yang dapat membalas kebaikan anda dan membalasnya dengan ganjaran yang tertinggi di akhirat kelak dengan keikhlasan anda.


Wallahu a'lam :)

Wednesday, April 21, 2010

Orang ikhlas itu tertindas?

Bismillahirrahmanirrahim...

A very good article to share with you guys. Aku mendapat artikel ini dari seorang rakan menerusi forwarded e-mail. Sekiranya ia membawa manfaat kepada ramai orang, aku tidak akan keberatan untuk berkongsi ilmu di dalam blogku. Hayati artikel di bawah dan berfikirlah kebaikannya melakukan setiap perkara dengan IKHLAS. Seperti firman Allah SWT :

“Katakanlah olehmu: Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan.” [ Al-An'am, ayat 62-63]

Demikian juga Al- Imam Asy Syahid Hasan Al-Banna berkata :
“Yang saya maksudkan dengan ikhlas ialah setiap akh Muslim mestilah mengharapkan keredhaan Allah dan ganjaran pahala dari-Nya. Semua perkataan, amalan dan jihad tidak memandang kepada sebarang keuntungan, kemegahan, gelaran, kedudukan terkemuka atau mundur. Dengan itu beliau menjadi tentera fikrah dan aqidah, bukan tentera yang mengejar sesuatu atau kepentingan.”

Hayatilah perkongsian di bawah dan semoga beroleh manfaat :)

"Saya tidak mempunyai apa-apa harapan lagi pada organisasi ini," kata seorang kakak berterus-terang."Mengapa?" balas saya."Organisasi ini dipenuhi oleh kaki bodek dan kaki ampu. Saya terseksa bekerja secara ikhlas di sini. Tidak pernah dihargai, tidak ada ganjaran yang wajar. Saya bukannya orang yang bermuka-muka. Tak pandai saya nak ampu-ampu orang atas, Fokus saya kepada kerja sahaja."

Kakak itu sebenarnya adalah peserta program yang paling senior. Telah berpuluh tahun bekerja dalam organisasi tersebut. Itu adalah kali terakhir dia mengikuti program latihan. Enam bulan lagi dia akan bersara. Kesempatan yang diberikan kepadanya dalam sesi memperkenalkan diri itu telah digunakannya sepenuhnya untuk meluahkan rasa kecewa dan marahnya sepanjang berkhidmat di situ.

Sungguh, dia kecewa sekali. Siapa tidak marah, jika bekerja secara ikhlas dan gigih tetapi tidak pernah dinaikkan pangkat atau mendapat kenaikan gaji?Sewaktu rehat, sambil minum-minum dan berbual santai saya bertanya kepadanya, "kakak punya berapa orang anak?"Sengaja saya bertanya soal-soal "di luar kotak" agar ketegangan dalam sesi sebelumnya dapat diredakan."Oh ramai encik…"

"Bagaimana dengan anak-anak kakak?"Wah, saya lihat dia begitu ceria apabila mula menceritakan tentang anak-anaknya. Boleh dikatakan semua anak-anaknya berjaya dalam profesion masing-masing. Ada yang menjadi doktor, jurutera, pensyarah dan sebagainya. Malah seorang anaknya telah menjadi hafiz.

"Kakak, boleh saya bertanya?"

"Tanyalah encik…" ujar kakak itu sambil tersenyum. Mendung di wajahnya sudah berlalu. Dia begitu teruja bila bercerita tentang anak-anaknya. Memang, semua anak-anaknya menjadi."Jika kakak diberi pilihan, antara anak-anak yang "menjadi" dengan naik gaji, mana yang kakak pilih?"Belum sempat dia menjawab, saya bertanya lagi, "antara kakak naik pangkat dengan anak-anak berjaya dalam karier mereka, mana yang kakak pilih?"Dengan cepat kakak itu menjawab, "hati ibu encik… tentulah saya pilih anak-anak saya menjadi walaupun tidak naik gaji atau dapat pangkat. Anak-anak adalah harta kita yang paling berharga!"

Saya tersenyum. Hati ibu, begitulah semestinya."Kakak, sebenarnya keikhlasan dan kegigihan kakak bekerja dalam organisasi ini telah mendapat ganjaran…" kata saya perlahan. Hampir berbisik."Maksud encik?"

"Allah telah membalas dengan ganjaran yang lebih baik dan lebih kakak lebih sukai. Bila kakak ikhlas bekerja dalam organisasi ini, Allah berikan kepada kakak anak-anak yang menjadi."

"Tidak pernah saya terfikir begitu encik…"

"Allah Maha Berkuasa. Ada kalanya takdir dan perbuatan-Nya terlalu misteri dan rahsia untuk dijangkau oleh pemikiran kita. Tetapi yakinlah what you give, you get back. Itu hukum sunatullah dalam hubungan sesama manusia. Kebaikan yang kita buat akan kembali kepada kita. Yakinlah."

"Walaupun bukan daripada seseorang atau sesuatu pihak yang kita berikan kebaikan itu?"

"Maksud kakak?"

"Macam ni, saya buat kebaikan kepada organisasi tempat saya bekerja, tapi Allah berikan kebaikan kepada keluarga. Pembalasan Allah bukan di tempat saya bekerja, sebaliknya diberikan dalam keluarga saya. Begitukah encik?"

"Itulah yang saya katakan tadi, takdir Allah kekadang terlalu misteri. Tetapi ketetapannya mutlak dan muktamad, siapa yang memberi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dalam istilah biasa itu dipanggil golden rule!"Kakak itu termenung. Mungkin memikirkan pertalian dan kaitan antara apa yang berlaku dalam organisasi dengan familinya.

"Metafora atau analoginya begini. Katalah kita sedang memandu di satu jalan yang mempunyai dua atau tiga lorong. Penuh sesak. Tiba-tiba sebuah kereta yang tersalah lorong di sebelah memberi isyarat untuk masuk ke lorong kita. Kerana simpati melihat dia terkial-kial memberi isyarat, kita pun beralah, lalu memberi laluan untuk kereta itu masuk di hadapan kita…"Saya berhenti seketika mengambil nafas sambil mencari reaksi.

Saya lihat kakak itu mendengar penuh minat. Dia meneliti metafora yang saya sampaikan dengan begitu teliti."Kemudian kita terus memandu ke hadapan. Mungkin sejam kemudian atau setelah berpuluh-puluh kilometer, tiba-tiba kita pula yang tersalah lorong. Kita pula yang memberi lampu isyarat untuk masuk ke lorong sebelah. Soalnya logikkah kalau kita mengharapkan kereta yang kita bantu sebelumnya memberi laluan untuk kita?"

Kakak itu tersenyum dan berkata, "tak logik encik. Kereta yang kita bantu tadi entah ke mana perginya.""Tapi ada tak kereta lain yang simpati dan memberi laluan untuk kita?'"Pasti ada! Insya-Allah.""Ya, begitulah. Padahal kereta itu tidak pernah sekali pun kita tolong. Tetapi Allahlah yang menggerakkan hati pemandunya untuk memberi laluan kepada kita. Orang yang kita beri kebaikan, tidak ada di situ untuk membalas kebaikan kita… Tetapi Allah menggerakkan hati orang lain, yang tidak pernah merasa kebaikan kita untuk membalas kebaikan kita tadi."

"Subhanallah!""Begitu dalam litar di jalan raya dan begitu jualah litar dalam kehidupan manusia. Kita buat baik kepada A, tetapi kerap kali bukan A yang membalas kebaikan kita tetapi B atau C atau D atau lain-lainnya yang membalasnya. Inilah hakikat yang berlaku dalam kehidupan ini."

"Kita tidak boleh kecewa bila keikhlasan kita dipersiakan?" tanya kakak itu lagi. Lebih kepada satu respons minta diiyakan."Kakak, ikhlas sebenar tidak pinta dibalas. Tetapi Allah Maha Kaya dan Maha Pengasih, siapa yang ikhlas akan diberi ganjaran walaupun mereka tidak memintanya kerana setiap kebaikan itu akan dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Ia umpama bola yang dibaling ke dinding, akan melantun semula kepada pembalingnya!""Selalunya saya dengar, orang ikhlas akan dibalas di akhirat."

"Itulah balasan yang lebih baik dan kekal. Tetapi saya katakan tadi, Allah Maha kaya, Allah mahu dan mampu membalas keikhlasan hamba-Nya di dunia lagi.""Maksud encik?""Orang yang ikhlas akan diberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Anak-anak yang soleh dan solehah. Isteri yang taat atau suami yang setia. Dan paling penting… hati yang sejahtera. Inilah kekayaan dan kelebihan yang lebih utama daripada pangkat, gaji dan jawatan.""Jadi orang ikhlas akan terus ditindas, tidak dapat kenaikan pangkat atau gaji? Bukan apa, saya terfikir kenapa nasib kaki ampu dan kaki bodek lebih baik dalam organisasi. Mereka dapat naik pangkat!"Giliran saya pula tersenyum.

"Tidak ada kebaikan yang akan kita dapat melalui jalan yang salah. Percayalah, kalau benar mereka kaki ampu dan bodek sahaja… pangkat yang mereka dapat akan menyebabkan mereka melarat. Gaji naik, tetapi ketenangan hati menurun. Ingat apa yang saya kata tadi, what you give you get back… Golden rule itu bukan untuk kebaikan sahaja, tetapi untuk kejahatan juga. Kalau kita berikan kejahatan, kejahatan itu akan kembali semula kepada kita. Kaki ampu, mungkin akan dapat anak yang pandai bermuka-muka. Kaki bodek mungkin dibalas dengan isteri yang berpura-pura!" terang saya panjang lebar.

"Jadi apa yang harus saya lakukan dengan baki masa perkhidmatan yang tinggal tidak beberapa bulan lagi ni?""Bekerjalah dengan gigih. Walaupun mungkin bos tidak melihatnya, tetapi Allah Maha Melihat. Bekerja itu satu ibadah. God is our "CEO", kata orang sekarang. Insya-Allah, satu hari nanti manusia juga akan diperlihatkan oleh Allah tentang keikhlasan manusia yang lain. Jangan berhenti memberi kebaikan hanya kerana tidak dapat penghargaan…"

"Maksud encik?""Jangan mengharap terima kasih daripada manusia atas kebaikan yang kita buat kepadanya.""Kenapa?"

"Kita akan sakit jiwa!"

"Kenapa?""Kerana umumnya manusia tidak pandai berterima kasih. Lihatlah, kalau kepada Allah yang Maha Memberi pun manusia tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, apalagi kepada manusia yang pemberiannya terbatas dan berkala. Sedikit sekali daripada manusia yang bersyukur," balas saya mengulangi apa yang maktub dalam Al Quran."Tetapi Allah tidak berhenti memberi… " kata kakak itu perlahan.

"Walaupun manusia tidak berterima kasih kepada-Nya. Sekalipun kepada yang derhaka dan kafir, tetapi Allah terus memberi… Justeru siapa kita yang tergamak berhenti memberi hanya kerana tidak mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih?"

"Ah, kita terlalu ego…"Dan itulah kesimpulan perbualan yang saya kira sangat bermakna dan besar impaknya dalam hidup saya. Saya terasa "diperingatkan" semasa memberi peringatan kerana pada hakikatnya saya juga tidak terlepas daripada lintasan hati oleh satu pertanyaan… orang ikhlas tertindas?

Wallahua'lam.

Bagaimana isteri2 sentiasa dara?

Bismillahirrahmanirrahim...

Saya ingin berkongsikan tips yang didapati dari salah satu ceramah agama yang disampaikan oleh ustazah Dr. Fatma El-Zahra, seseorang yang tidak asing lagi dikalangan pencinta ilmu. Walaupun ilmu ni mungkin applicable untuk mereka yang bergelar isteri sahaja, tetapi jika ada para suami yang melayari blog saya, bolehlah dikongsikan tips ini kepada isteri anta supaya mendapat manfaat dan faedah yang meluas. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah :)

Ustazah menurunkan petua untuk kaum ibu menjaga diri agar sentiasa jadi macam 'abqaro' menurut ayat di dalam Surah al-Waqiah. ('Abqaro' ini bermaksud perawan yang sentiasa menjadi perawan).

Ayat ini elok untuk diamalkan setiap hari oleh kaum ibu untuk menjaga kesihatan luar dan dalam. Caranya:
Lepas solat Isya', ambil air segelas, baca Al-Fatihah sekali, Ayatul Qursi sekali dan Surah Al-Waqiah ayat 35-38 sebanyak 7 kali. Tiup dalam air dan minum. Niat dlm hati utk menjaga kecantikan diri & utk kebahagiaan rumahtangga.

Makna surah Al-Waqiah ayat 35-38:(56.35):
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa,56.36). Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara(yang tidak pernah disentuh),(56.37) Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya,(56.38) (Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan. "

9 sebab hati tidak bahagia

Bismillahirrahmanirrahim...

Setiap manusia yang baru dilahirkan berada dalam keadaan MA'SUM yang bebas dari sebarang dosa. Pabila kita telah mencapai umur aqal baligh barulah Allah swt perintahkan setiap amal kebajikan dan perbuatan kejahatan kita ditulis dalam buku amalan kita oleh malaikat Raqib dan Atiq. Di bawah ini izinkan saya perturunkan petikan dari satu artikel yang sangat baik untuk kita baca dan ambil ikhtibar oleh kita semua. Petikan ini tidak saya tujukan kepada sesiapa samada hidup atau pun yang telah mati. Cuma untuk kita berkongsi ilmu Allah swt yang maha luas.

9 SEBAB-SEBAB HATI TIDAK BAHAGIA Antara mazmumah utama yang menghilangkan bahagia di hati ialah :

1. Pemarah - paling mudah dikesan atau dilihat dan paling banyak di dalam diri manusia. Orang seperti ini jarang mendapat kawan dan hati tentunya tidak tenang.

2 . Pendendam - tersembunyi iaitu ibarat mengumpul lahar di dalam dada. Orang seperti ini sentiasa mencari-cari peluang untuk membalas dendam hatta secara yang kecil-kecil sekalipun seperti sakitkan hati atau tempelak orang yang didendami itu. Sebab itu orang pendendam mudah kena sakit jantung.

3. Hasad dengki - amalanya hangus akibat hasad dengkinya itu kerana ia memiliki sifat ketuhanan.

4. Bakhil - sentiasa merasakan orang lain menginginkan harta, kesenangan, pangkat dll. dari dirinya. Contohnya sentiasa berdalih mengatakan ia tiada duit. (rezeki yang diberi oleh Allah elok dikongsi bersama..-derma) Allah lebih sayang orang yang fasiq tetapi pemurah tetapi benci orang yang abid tetapi bakhil. Kerana walaupun fasiq, pemurahnya itu tetap memberi manfaat pada orang lain kerana kadangkala rezeki itu Allah beri melalui manusia.

5. Tamak - orang yang tidak puas dengan yang sedikit nescaya tidak akan puas dengan yang banyak kerana dunia ini ibarat meminum air laut. Walau berapa banyak yg diminum tetap tidak habis juga. Lagipun org tamak selalu rugi. Ingat ! yang dikatakan harta atau rezeki kita bila ia dipakai atau digunakan oleh kita. Selagi tidak diguna iaitu disimpan, itu belum boleh dikatakan rezeki kita. (mungkin ada hak orang lain di situ) Biarlah rezeki itu sedikit tetapi mendapat keberkatan iaitu dapat dimanfaatkan.

6. Tidak sabar - andainya perkara yang kecil pun tidak boleh bersabar apatah lagi hal-hal yang lebih besar. (oleh itu banyak2kanlah bersabar bila hadapi dugaan..cthnyer time keja banyak..tetap maintain vogue walau keja bertimbun atas meja..heh..heh. .)

7. Ego - ibu segala mazmummah jadi ia membuatkan seseorang paling tidak tenang. Orang yang memiliki sifat ini pantang tercabar dari sudut zahir mahupun batin.

8. Riak - terseksa sendiri kerana sentiasa tercari-cari peluang untuk dipuji. Sentiasa berlakun-lakun di depan orang. Jika ia dipuji, ia akan menambah amalnya tetapi jika dikeji, ia akan mengurangkan amalnya. -Allah marah kalau kita riak, takabbur dgn apa yg kita ada.

9. Cinta dunia - tidak dapat menderita, dapat pun menderita kerana bila sudah dapat susah pula menjaganya. Berhartalah tidak mengapa tetapi kawal hati jangan diletakkan pada harta itu. Pabila mati cuma bawa amalan dan doa anak yg soleh/solehah. Cinta dunia merupakan "neraka dunia" kerana dunia itu "panas" akibat ia merupakan barang buruan dan rebutan. Jadi letakkanlah akhirat itu di hati dan dunia itu di tangan supaya dunia itu senang dibahagi-bahagi dan akhirat dibawa mati.

Kesimpulannya, yang meragut kebahagiaan sebenarnya bukanlah secara TOTAL nya disebabkan kemiskinan, musibah, kesibukan dllnya. tetapi ialah MAZMUMAH. Makin tinggi mazmumah seseorang, makin ia tidak BAHAGIA. Samada bermujahadah atau biarkan saja mazmumah itu, kedua-duanya tetap menderita tetapi andainya bermujahadah kita akan dibantu Allah dan akan bahagia jua akhirnya. Jadi..sama-samalah kita sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain...andai kita terleka dengan dunia buruklah padahnya.

Wallahualam

Tuesday, April 20, 2010

Why we are not allowed to believe on horoscop?

Bismillahirrahmanirrahim...

Ku rasa terpanggil untuk berkongsi sedikit tazkirah dari seorang hamba Allah yang juga merupakan seorang sahabat semuslim. Ini adalah rentetan dari forwarded e-mail from my friend about horoscope, and he was giving a very constructive and good idea for us to take a break and think about it. All this while, most of the people including me (one time ago), has so much believe on the horoscope. But, do we realize that the horoscope is kinda game that fool our faith to Allah and try to change our believe to Allah as the mighty one that has arrange everything, good and bad in our lives? Sama-sama kita renungkan...

Written by: Brother Ahmad Tarmizi Abd Wahab.

Assalamu’alaikum my dear Brothers and Sisters,

Bismillah ar-Rahmaan ar-Raheem,

I ask Allah to provide us with constant guidance from Him ‘azza wajall, for whomever Allah guides will never go astray, and whomever Allah leads astray will not find guidance from other than Him.

This kind of email (on horoscope) has been circulating among us for quite a while, as if there is nothing wrong with this issue. This is indeed a very sad phenomenon and has alarmed the need for some explanations, bi izni-Allahi wa hudaahu wa ‘inaayatihi.

As Muslims, we are obliged to know that horoscopes, zodiac signs, astrology or anything similar to it, is a form of fortune-teller, and believing in it is a clear cut major shirk which leads to kufr (disbelieves). Astrology claims to predict the destiny and personality of people based on the activities of planets. The truth is, as Allah The Most High says in the Qur’aan,

"With Him are the keys to the unseen and none knows it except Him {6:59}"

Whatever will happen in future is only known to Allah, and was already written by the Pen long time before the creation of mankind. Allah discloses not the unseen matters to anyone except to a messenger whom He is pleased with. Only Allah knows whether we will be successful in our business or not, or whether we will get married before the age of 30 or not. The hikmah then is for us to strive at our best to achieve something, and the end result is within His Hands (subhaanahu wa ta’aala).

The Prophet (Allah bless him and give him peace) has also given his beloved Ummah enough warning regarding this matter that we should never ignore them, as He said:

“Whoever goes to a soothsayer or fortune-teller and believes what he says has disbelieved in what has been revealed to Muhammad.” [Ahmad]

And,

"The Salaah of whoever approaches a fortune-teller and asks him about anything will not be accepted for forty days and nights." [Muslim]

Shirk (to associate partner with Allah subhaanahu wa ta’aala) is the only sin that is not forgiven by Allah (we seek refuge with Allah from it), and as Muslims who hope to see Allah in the Day of Judgment with safety, tranquility and pure clean aqeedah, we need to stay away from this sin as far as possible. As what Ulama’ have said, even going to visit the fortune-teller, buying books on astrology, and reading one’s horoscope are all acts of major sin themselves. This is the teaching of Islam; it strikes hard at the root and closes every door that can possibly lead to a sin. This is the way of our master our beloved Prophet, his sahaabah and the pious predecessors after them. Shirk is so great that whoever has committed the sin needs to completely repent and renew his/her syahaadah.

The confusion creeps in when some of us choose to stand by the platform of “good will”, “respect others” or “having fun”. This has been the case for most of the situation when we see some Muslims read on horoscope and laugh together with their fellow disbelievers, or when some Muslims celebrate Christmas with their co-workers etc. Having fun is permissible in Islam as long as it is bounded by the Islamic rules. Seeking fun in things that can cause Allah’s wrath is something that true believers should stay away from.

Talking about celebrating Christmas, it is very affecting to see Muslims in Malaysia start to celebrate the birthday of Jesus just as the Christians do. Everywhere in newspaper, TV, or Facebook, we can see a number of Muslims being proud with their wearing Christmas attires, their holding Christmas dinner, and sometimes their wishing and praying to Santa. Muslims nowadays have lost touch on (or some even forget the warning from Rasulullah sal-allahu ‘alaihi wasallam on) the danger of imitating the disbelievers and how Islam strictly disapproves it. The Messenger (Allah bless him and give him peace) said:

"Whosoever imitates a nation is amongst them ” [Abu Daud].

Imitation, which is prohibited, is effected in one of the following two ways:

a) One does something with the intention of imitating the Kuffar (disbelievers), meaning one does so because one wants to be like a particular disbeliever; and

b) Doing something that is unique and exclusive to the disbelievers or it is part of their faith. This will also be considered imitation, thus Haram (unlawful). (See the Fatwa of Shaykh Mufti Taqi Usmani)

What are we celebrating Christmas for? Allah has already provided Muslims with two Eids, in which we can enjoy ourselves and thank Allah for His blessings. Our Prophet (Allah bless him and give him peace) was so meticulous in being different from the Jews and the Christians, that He even ordered the men to trim the moustache and leave the beard, and He even parted his own hair on a different side of the head as from those people. We, on the other hand, feel ashamed to dress and look like Muslims, and look up to the way the disbelievers talk, dress, and live their lives. For what? Are we seeking recognition from them? Allah The Most High says,

"Are they (the ones who take the disbelievers as their helper) seeking honor/strength from them (the disbelievers)? Indeed, the honor/strength, all of them, belongs to Allah {4:139}"

As Shaykh Faraz said, good will is cultivated by being realistic and working together on matters of common concern. We can always co-operate with people from different religions in common causes, but not by celebrating Christmas together. Yes, we can (or, rather, should) work with them for moral and social issues, but sitting through a ceremony in which shirk is committed is just intolerable. Our stand, as our Sayyid Umar al-Khattab (Allah be pleased with him) expressed it, should be that we respectfully tolerate others’ beliefs and then leave them to that which they believe. We don’t respect their actual beliefs, and there is no reason or wisdom in explaining that to them.

Brothers and Sisters in Islam,


Indeed Allah has provided his best creation, namely mankind, with 1001 desires and feelings, but with them come along His Noble Books, His Messengers and the Best Messenger Muhammad, the delight of our eyes, sal-Allahu wasallama ‘alaihi wa’alaihim ajma’een. Whoever seeks to please one’s desire beyond the Divine Guidance has transgressed against Allah’s right and in the end against one-own-self. Whoever stays away from the gray area has protected one’s religion. Why are we busy looking for these kinds of entertainment, while we only understand about 10% of what we say in our Solaat everyday and there are thousands of books on Solaat and Arabic available in the bookstores?

This is indeed a test for us, and Allah has promised to grant the highest and unimaginable rewards to those who pass the test. So let us revive our emaan and love for Rasulullah sal-Allahu ‘alaihi wasallam and his companions, and concentrate on the eternal, everlasting reward that Allah has promised the true believers in the afterlife.

And Allah alone gives success.


Wallahua'lam.